Untitled Document

โดย :
อาจารย์ วีระศักดิ์ ไกรวิทย
รองกรรมการผู้จัดการ
ศูนย์บริการรถเบนซ์สตาร์เซิร์ฟ

ระบบแอร์เมตริก (Airmatic) ในรถรุ่น S-Class W220

    ปัจจุบันเทคโนโลยีรถยนต์เมอร์ซิเดสเบนซ์ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆ อย่างเช่น ระบบแอร์เมตริกก็เช่นกันก็เป็นอีกหนึ่ง อุปกรณ์ที่คอยตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยเช่นกัน ระบบแอร์เมตริกนั้นคือระบบรองรับน้ำหนักที่เพิ่มความนุ่มนวลขึ้น โดยใช้ลมเป็นตัวรับน้ำหนักรถ และ รับแรงกระแทกจากพื้นถนน ซึ่งจะมีระบบคล้ายกับโช๊คอัพแบบไฮดรอลิค แต่จะแตกต่างกันตรงที่ระบบแอร์เมตริกจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเช่น มีปุ่มปรับเพิ่มความแข็งของ โช๊คอัพ, มีหน้าจอคอยแจ้งเตือนเมื่อระบบมีความบกพร่อง และมีเซ็นเซอร์วัดระดับรถ จากนี้เรามารู้จักกับ ระบบแอร์เมตริกและการทำงานกันครับ

    ระบบแอร์เมตริกนั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ เช่น โช๊คอัพแอร์เมตริกหน้า - หลัง, เซ็นเซอร์วัดระดับตัวถังรถ, เซ็นเซอร์วัดระดับรถ, ปุ่มกดเพิ่มความแข็งโช๊คอัพ, ปุ่มกดเพิ่มระดับรถ, หน้าจอ แสดงที่หน้าปัดและปั๊มลม เป็นต้น

โช๊คอัพแอร์เมตริกล้อหน้า
โช๊คอัพแอร์เมตริกล้อหลัง
เซ็นเซอร์วัดระดับรถ
เซ็นเซอร์วัดระดับตัวถังรถ
ปุ่มยกระดับรถ / ปุ่มเพิ่มความแข็งของโช๊คอัพ
หน้าจอแสดงที่หน้าปัด
    เมื่อทันทีที่ติดเครื่องยนต์ระบบแอร์เมตริกจะเริ่มทำงานทันที โดยปั๊มลมจะอัดอากาศไปเข้า โข๊คอัพทำให้ระดับรถยกขี้นไปถึงระดับที่ตั้งไว้เดิม โดยปกติระดับรถจะลงมาไม่เกิน10มิลลิเมตร เมื่อจอดรถข้ามคืน เมื่อระดับรถปกติแล้วก็สามารถขับรถออกใช้งานได้ เมื่อรถต้องวิ่งผ่านทาง ขรุขระโช๊คอัพจะรับแรงกระแทกที่ส่งจากพื้น ถนนขึ้นมา และซับแรงนั้นไว้ด้วยการต้านของลม ในโช๊คอัพทำให้เกิดความนุ่มนวล เวลาขับขี่ เซ็นเซอร์วัด ระดับรถและเซ็นเซอร์วัดระดับตัวถัง จะทำหน้าที่เช็คระดับรถ และเมื่อระดับรถเปลี่ยนไป จากเดิมที่หน้าจอจะแสดงข้อบกพร่องขึ้น มาให้นำรถเข้าศูนย์บริการ แต่บางกรณีระดับรถนั้นทรุดมากจนไม่สามารถขับรถต่อไปได้ อัน เนื่องมาจากโช๊คอัพรั่วหรือท่อลมหักเป็นต้นต้องยกรถเข้าศูนย์บริการอย่างเดียว
    เมื่อจำเป็นต้องขับรถผ่านทางขรุขระหรือถนนไม่เรียบสามารถกดปุ่มยกระดับรถให้สูงขึ้นได้ เพื่อป้องกันสีและตัวถังรถไม่ให้เป็นรอย และกรณีที่ต้องการใช้ความเร็วก็สามารถกดปุ่มเพิ่ม ความแข็งของโช๊คอัพได้สองระดับตามความต้องการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทรงตัวและเกาะ ถนนได้ดีขึ้น เมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเช่นกันสำหรับระบบแอร์เมตริกมีสิ่งที่ต้องระวังเวลาขับรถ เจอถนนที่มีเนิน เป็นหลุมหรือทางขรุขระควรขับผ่านช้าๆ เพราะในโช๊คอัพมีแรงดันลมอยู่ 8 บาร์ เมื่อเกิดการกระแทกแรงๆ บ่อยๆ จะทำให้ถุงลมโช๊คอัพนั้นแตกเร็ว และอีกประการหนึ่งคือปั๊ม ลมนั้นอยู่ตรงซุ้มล้อหน้าขวาในตำแหน่งที่ต่ำเมื่อต้องขับลุยน้ำที่ท่วมขังน้ำอาจไหลเข้าปั๊มได้ แต่ ก็มีวิธีที่พอจะแก้ปัญหานี้ได้ คือให้กดปุ่มยกรถให้สูงขึ้น แล้วค่อยๆ ขับผ่านไปอย่างช้าๆ โดยไม่ ต้องหยุดรถ

สนใจในรายละเอียดการตรวจเช็ครถก่อนเติมแก๊สโซฮอล์หรือติดตั้งแก๊สสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท อมรแคร์ จำกัด โทร 0-2930-6844-5, โทรสาร 0-2930-6846

ที่มา :: TIDROD magazine Vol.16 No.59 October - December 2010

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untitled Document