Untitled Document

โดย :
อาจารย์ วีระศักดิ์ ไกรวิทย
รองกรรมการผู้จัดการ
ศูนย์บริการรถเบนซ์สตาร์เซิร์ฟ

ไฟเครื่องยนต์เตือนใน C200 ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว

     แน่นอนว่าเมื่อมีไฟจากหน้าปัทม์ขึ้นเตือนระบบต่างๆ ย่อมสร้างความกังวลให้กับท่านเจ้าของรถเป็นธรรมดาแต่ความกังวลนั้นจะหมดไปเมื่อท่านนำรถเข้าศูนย์บริการที่มีความชำนาญด้านรถเบนซ์เป็นอย่าง ศูนย์บริการสตาร์เซิร์ฟ

    ท่านเคยเจอปัญหาไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นที่หน้าปัทม์ในรถรุ่น W203/ C200 Kompressor หรือไม่ครับ สาเหตุอย่างหนึ่งที่ตรวจพบคือ จะมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมออกมาจากโซลินอยด์แอ๊ดวานซ์ แล้วไหลผ่านปลั๊กไปเข้าสายไฟเครื่องยนต์เพราะเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจะทำให้น้ำมันเครื่องใสขึ้นและไฟลได้ง่ายขึ้น น้ำมันเครื่องจึงไหลเข้าไปตามชุดสายไฟเครื่องยนต์จนไปถึงสายไฟของออกซิเจนเซ็นเซอร์ที่ท่อไอเสียด้านล่าง เมื่อเวลาผ่านไปน้ำมันเครื่องจะแทรกซึมเข้าไปในสายไฟทำให้ช๊อตและรบกวนการทำงานของเครื่องยนต์เป็นผลทำให้ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ครับ


โซลินอยส์แอ๊ดวานซ์ที่มีน้ำมันซึมออกมาผ่านสายไฟเครื่องยนต์

    เมื่อช่างตรวจพบปัญหาแล้วก็จะต้องแก้ไขโดยอย่างแรกจะต้องเปลี่ยนโซลินอยส์แอ๊ดวานซ์ ก่อนเพราะเป็นสาเหตุหลักของปัญหาแล้วก็ต้องเปลี่ยนสายไฟต่อป้อง กันน้ำมันซึมและเปลี่ยน ชุดสายไฟเครื่องยนต์ราคาจะสูงหน่อยครับ แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะน้ำมันจะซึมผ่านฉนวนสายไฟเข้า ไปจึงไม่สามารถล้างน้ำมันออกได้หมดและเปลี่ยนออกซิเจนเซ็นเซอร์ เมื่อ เปลี่ยนเสร็จแล้วจะใช้เครื่อง Star Diagnosis ลบข้อบกพร่องเพื่อให้ไฟรูปเครื่องยนต์ที่โชว์นั้นหายไปและระบบเครื่องยนต์กลับมาทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพเหมือนเช่นเดิม

 


น้ำมันไหลผ่านสายไฟเครื่องยนต์ (A) จนไปถึงออกซิเจนเซ็นเซอร์ (B)


โซลินอยส์แอ๊ดวานซ์(A)ต่ออยู่กับสายไฟป้องกันน้ำมันซึม(B)และสายไฟเครื่องยนต์(C)

สัญญาณไฟขึ้นเมื่อเครื่องยนต์มีปัญหา

ปลั๊กสายไฟเครื่องยนต์ (A) ที่จะต่อกับสายไฟของออกซิเจนเซ็นเซอร์ (B)
    แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันได้ครับโดยให้ช่างตรวจดูคราบน้ำมันที่บริเวณฝาหน้าเครื่อง ถ้าพบว่าเริ่มมีน้ำมันเครื่องซึมแต่ยังไม่เข้าสายไฟเครื่องยนต์ก็ให้เปลี่ยนโซลินอยส์แอ๊ดวานซ์และสายไฟป้องน้ำมันซึม แต่ถ้ายังไม่พบว่ามีน้ำมันซึมก็สามารถใส่สายป้องกันน้ำมันก่อนได้ครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untitled Document