Untitled Document          

                         - บริการตรวจเช็ค-ซ่อม รถเบนซ์ ที่มีปัญหาจากการติดตั้ง ระบบ LPG

       การเชื่อมต่อกล่อง ECU แก๊สเข้ากับ OBD ของรถรุ่นใหม่ จะช่วยให้กล่อง ECU แก๊สสามารถควบคุมการจ่ายแก๊สให้ กับเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมที่สุดด้วยโปรแกรมจูนตัวใหม่ของ Energy Reform จะสามารถมองให้เห็นค่าการ ควบ คุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผ่านการเชื่อมต่อ ECU แก๊สกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดี เยี่ยม ด้วยความสามารถในการจ่ายแก๊สได้อย่างเหมาะสม และแม่นยำทุกสภาวะการขับขี่

              • อัตราเร่งดีเยี่ยม กำลังไม่ตก
              • ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์
              • อัตราสิ้นเปลืองแก๊สลดลง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Untitled Document