Untitled Document


    Amorn Air เครื่องล้างระบบน้ำยาแอร์ และเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์  เป็นการบำรุงรักษาตามระยะการใช้งานทุกๆ3ปีหรือ60,000 กม.และยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แอร์ให้ยาวนานขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นให้กลับมาเหมือนรถใหม่ นอกจากนี้เครื่องยังสามารถเช็ควิเคราะห์ระบบความเย็นและบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Untitled Document